Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Megajoule omregner


1 megajoule er:

Verdi Enhet
1000000 joule
238903 kalori (15°C)
238846 kalori (internasjonal)
239006 kalori (termokjemisk)
947.813 Britisk termisk enhet
6.24145E+24 elektronvolt
10000000000000 erg
0.277778 kilowattime
0.000277778 megawattime
1 megajoule
1000 kilojoule
0.238846 megakalori
238.846 kilokalori
277.778 wattime
1000000 wattsekund
9.47813E-13 quad
948.451 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
100000000 centijoule
10000000 desijoule
0 dekajoule
27.778 dekawattime
0.000947816 dekatherm
1.0E-12 exajoule
1.0E+21 femtojoule
6.24151E+15 gigaelektronvolt
0.001 gigajoule
2.77778E-7 gigawattime
2.29371E+23 hartree
10000 hektojoule
2.778 hektowattime
6.24151E+21 kiloelektronvolt
6.24151E+18 megaelektronvolt
1 megajoule
1000000000000 microjoule