Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Hektowattime omregner


1 hektowattime er:

Verdi Enhet
359971.20230382 joule
85998.200143988 kalori (15°C)
85977.681785457 kalori (internasjonal)
86035.277177826 kalori (termokjemisk)
341.18538516919 Britisk termisk enhet
2.2467422606192E+24 elektronvolt
3599712023038.2 erg
0.099992080633549 kilowattime
9.9992080633549E-5 megawattime
0.35997120230382 megajoule
359.97120230382 kilojoule
0.085977681785457 megakalori
85.977681785457 kilokalori
99.992080633549 wattime
359971.20230382 wattsekund
3.4118538516919E-13 quad
341.41504679626 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
35997120.230382 centijoule
3599712.0230382 desijoule
0 dekajoule
9.9992800575954 dekawattime
0.00034118646508279 dekatherm
3.5997120230382E-13 exajoule
3.5997120230382E+20 femtojoule
2.2467638588913E+15 gigaelektronvolt
0.00035997120230382 gigajoule
9.9992080633549E-8 gigawattime
8.2566954643629E+22 hartree
3599.7120230382 hektojoule
1 hektowattime
2.2467638588913E+21 kiloelektronvolt
2.2467638588913E+18 megaelektronvolt
0.35997120230382 megajoule
359971202303.82 microjoule