Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Quad omregner


1 quad er:

Verdi Enhet
1.0550604391373E+18 joule
2.5205710409121E+17 kalori (15°C)
2.5199696564618E+17 kalori (internasjonal)
2.5216577531644E+17 kalori (termokjemisk)
1.0E+15 Britisk termisk enhet
6.5851069778532E+36 elektronvolt
1.0550604391373E+25 erg
293072578662.67 kilowattime
293072578.66267 megawattime
1055060439137.3 megajoule
1.0550604391373E+15 kilojoule
251996965646.18 megakalori
2.5199696564618E+14 kilokalori
2.9307257866267E+14 wattime
1.0550604391373E+18 wattsekund
1 quad
1.0006731285602E+15 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
1.0550604391373E+20 centijoule
1.0550604391373E+19 desijoule
0 dekajoule
29307468878355 dekawattime
1000003165.1813 dekatherm
1.0550604391373 exajoule
1.0550604391373E+33 femtojoule
6.5851702814796E+27 gigaelektronvolt
1055060439.1373 gigajoule
293072.57866267 gigawattime
2.4200026798535E+35 hartree
1.0550604391373E+16 hektojoule
2930957899923.3 hektowattime
6.5851702814796E+33 kiloelektronvolt
6.5851702814796E+30 megaelektronvolt
1055060439137.3 megajoule
1.0550604391373E+24 microjoule