Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kilowattime omregner


1 kilowattime er:

Verdi Enhet
3599997.1200023 joule
860050.11195991 kalori (15°C)
859844.91212407 kalori (internasjonal)
860420.91166327 kalori (termokjemisk)
3412.1240703007 Britisk termisk enhet
2.2469202024638E+25 elektronvolt
35999971200023 erg
1 kilowattime
0.001 megawattime
3.5999971200023 megajoule
3599.9971200023 kilojoule
0.85984491212407 megakalori
859.84491212407 kilokalori
1000 wattime
3599997.1200023 wattsekund
3.4121240703007E-12 quad
3414.4208684633 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
359999712.00023 centijoule
35999971.200023 desijoule
0 dekajoule
100.00071999942 dekawattime
0.0034121348702921 dekatherm
3.5999971200023E-12 exajoule
3.5999971200023E+21 femtojoule
2.2469418024466E+16 gigaelektronvolt
0.0035999971200023 gigajoule
1.0E-6 gigawattime
8.2573493941205E+23 hartree
35999.971200023 hektojoule
10.000791999366 hektowattime
2.2469418024466E+22 kiloelektronvolt
2.2469418024466E+19 megaelektronvolt
3.5999971200023 megajoule
3599997120002.3 microjoule