Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gigawattime omregner


1 gigawattime er:

Verdi Enhet
3599997120002.3 joule
860050111959.91 kalori (15°C)
859844912124.07 kalori (internasjonal)
860420911663.27 kalori (termokjemisk)
3412124070.3007 Britisk termisk enhet
2.2469202024638E+31 elektronvolt
3.5999971200023E+19 erg
1000000 kilowattime
1000 megawattime
3599997.1200023 megajoule
3599997120.0023 kilojoule
859844.91212407 megakalori
859844912.12407 kilokalori
1000000000 wattime
3599997120002.3 wattsekund
3.4121240703007E-6 quad
3414420868.4633 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
3.5999971200023E+14 centijoule
35999971200023 desijoule
0 dekajoule
100000719.99942 dekawattime
3412.1348702921 dekatherm
3.5999971200023E-6 exajoule
3.5999971200023E+27 femtojoule
2.2469418024466E+22 gigaelektronvolt
3599.9971200023 gigajoule
1 gigawattime
8.2573493941205E+29 hartree
35999971200.023 hektojoule
10000791.999366 hektowattime
2.2469418024466E+28 kiloelektronvolt
2.2469418024466E+25 megaelektronvolt
3599997.1200023 megajoule
3.5999971200023E+18 microjoule