Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

omregner


1 er:

Verdi Enhet
1 joule
0.238903 kalori (15°C)
0.238846 kalori (internasjonal)
0.239006 kalori (termokjemisk)
0.000947813 Britisk termisk enhet
6.24145E+18 elektronvolt
10000000 erg
2.77778E-7 kilowattime
2.77778E-10 megawattime
1.0E-6 megajoule
0.001 kilojoule
2.38846E-7 megakalori
0.000238846 kilokalori
0.000277778 wattime
1 wattsekund
9.47813E-19 quad
0.000948451 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
100 centijoule
10 desijoule
0 dekajoule
2.7778E-5 dekawattime
9.47816E-10 dekatherm
1.0E-18 exajoule
1.0E+15 femtojoule
6241510000 gigaelektronvolt
1.0E-9 gigajoule
2.77778E-13 gigawattime
2.29371E+17 hartree
0.01 hektojoule
2.778E-6 hektowattime
6.24151E+15 kiloelektronvolt
6241510000000 megaelektronvolt
1.0E-6 megajoule
1000000 microjoule