Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kilokalori omregner


1 kilokalori er:

Verdi Enhet
4186.7981879537 joule
1000.2386474967 kalori (15°C)
1000 kalori (internasjonal)
1000.6698877101 kalori (termokjemisk)
3.968301750919 Britisk termisk enhet
2.6131691550204E+22 elektronvolt
41867981879.537 erg
0.0011630004270534 kilowattime
1.1630004270534E-6 megawattime
0.0041867981879537 megajoule
4.1867981879537 kilojoule
0.001 megakalori
1 kilokalori
1.1630004270534 wattime
4186.7981879537 wattsekund
3.968301750919E-15 quad
3.9709729281629 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
418679.81879537 centijoule
41867.981879537 desijoule
0 dekajoule
0.11630088006498 dekawattime
3.9683143113136E-6 dekatherm
4.1867981879537E-15 exajoule
4.1867981879537E+18 femtojoule
26131942758095 gigaelektronvolt
4.1867981879537E-6 gigajoule
1.1630004270534E-9 gigawattime
9.6033008716914E+20 hartree
41.867981879537 hektojoule
0.011630925366136 hektowattime
2.6131942758095E+19 kiloelektronvolt
2.6131942758095E+16 megaelektronvolt
0.0041867981879537 megajoule
4186798187.9537 microjoule