Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Hartree omregner


1 hartree er:

Verdi Enhet
4.359749052845E-18 joule
1.041557127972E-18 kalori (15°C)
1.041308622276E-18 kalori (internasjonal)
1.042006182124E-18 kalori (termokjemisk)
4.132226829E-21 Britisk termisk enhet
27.211155725876 elektronvolt
4.3597490528445E-11 erg
1.211042E-24 kilowattime
1.211E-27 megawattime
4.359749E-24 megajoule
4.359749053E-21 kilojoule
1.041309E-24 megakalori
1.041308622E-21 kilokalori
1.211042372E-21 wattime
4.359749052845E-18 wattsekund
0 quad
4.135008349E-21 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
4.3597490528445E-16 centijoule
4.3597490528445E-17 desijoule
0 dekajoule
1.21105109E-22 dekawattime
4.132E-27 dekatherm
0 exajoule
0.0043597490528445 femtojoule
2.721141731082E-8 gigaelektronvolt
4.36E-27 gigajoule
1.0E-30 gigawattime
1 hartree
4.3597490528E-20 hektojoule
1.2111383E-23 hektowattime
0.02721141731082 kiloelektronvolt
2.721141731082E-5 megaelektronvolt
4.359749E-24 megajoule
4.3597490528445E-12 microjoule