Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kilojoule omregner


1 kilojoule er:

Verdi Enhet
1000 joule
238.903 kalori (15°C)
238.846 kalori (internasjonal)
239.006 kalori (termokjemisk)
0.947813 Britisk termisk enhet
6.24145E+21 elektronvolt
10000000000 erg
0.000277778 kilowattime
2.77778E-7 megawattime
0.001 megajoule
1 kilojoule
0.000238846 megakalori
0.238846 kilokalori
0.277778 wattime
1000 wattsekund
9.47813E-16 quad
0.948451 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
100000 centijoule
10000 desijoule
0 dekajoule
0.027778 dekawattime
9.47816E-7 dekatherm
1.0E-15 exajoule
1.0E+18 femtojoule
6241510000000 gigaelektronvolt
1.0E-6 gigajoule
2.77778E-10 gigawattime
2.29371E+20 hartree
10 hektojoule
0.002778 hektowattime
6.24151E+18 kiloelektronvolt
6.24151E+15 megaelektronvolt
0.001 megajoule
1000000000 microjoule