Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Britisk termisk enhet omregner


1 Britisk termisk enhet er:

Verdi Enhet
1055.0604391373 joule
252.05710409121 kalori (15°C)
251.99696564618 kalori (internasjonal)
252.16577531644 kalori (termokjemisk)
1 Britisk termisk enhet
6.5851069778532E+21 elektronvolt
10550604391.373 erg
0.00029307257866267 kilowattime
2.9307257866267E-7 megawattime
0.0010550604391373 megajoule
1.0550604391373 kilojoule
0.00025199696564618 megakalori
0.25199696564618 kilokalori
0.29307257866267 wattime
1055.0604391373 wattsekund
1.0E-15 quad
1.0006731285602 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
105506.04391373 centijoule
10550.604391373 desijoule
0 dekajoule
0.029307468878355 dekawattime
1.0000031651813E-6 dekatherm
1.0550604391373E-15 exajoule
1.0550604391373E+18 femtojoule
6585170281479.6 gigaelektronvolt
1.0550604391373E-6 gigajoule
2.9307257866267E-10 gigawattime
2.4200026798535E+20 hartree
10.550604391373 hektojoule
0.0029309578999233 hektowattime
6.5851702814796E+18 kiloelektronvolt
6.5851702814796E+15 megaelektronvolt
0.0010550604391373 megajoule
1055060439.1373 microjoule