Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Hektojoule omregner


1 hektojoule er:

Verdi Enhet
100 joule
23.8903 kalori (15°C)
23.8846 kalori (internasjonal)
23.9006 kalori (termokjemisk)
0.0947813 Britisk termisk enhet
6.24145E+20 elektronvolt
1000000000 erg
2.77778E-5 kilowattime
2.77778E-8 megawattime
0.0001 megajoule
0.1 kilojoule
2.38846E-5 megakalori
0.0238846 kilokalori
0.0277778 wattime
100 wattsekund
9.47813E-17 quad
0.0948451 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
10000 centijoule
1000 desijoule
0 dekajoule
0.0027778 dekawattime
9.47816E-8 dekatherm
1.0E-16 exajoule
1.0E+17 femtojoule
624151000000 gigaelektronvolt
1.0E-7 gigajoule
2.77778E-11 gigawattime
2.29371E+19 hartree
1 hektojoule
0.0002778 hektowattime
6.24151E+17 kiloelektronvolt
6.24151E+14 megaelektronvolt
0.0001 megajoule
100000000 microjoule