Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Megakalori omregner


1 megakalori er:

Verdi Enhet
4186798.1879537 joule
1000238.6474967 kalori (15°C)
1000000 kalori (internasjonal)
1000669.8877101 kalori (termokjemisk)
3968.301750919 Britisk termisk enhet
2.6131691550204E+25 elektronvolt
41867981879537 erg
1.1630004270534 kilowattime
0.0011630004270534 megawattime
4.1867981879537 megajoule
4186.7981879537 kilojoule
1 megakalori
1000 kilokalori
1163.0004270534 wattime
4186798.1879537 wattsekund
3.968301750919E-12 quad
3970.9729281629 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
418679818.79537 centijoule
41867981.879537 desijoule
0 dekajoule
116.30088006498 dekawattime
0.0039683143113136 dekatherm
4.1867981879537E-12 exajoule
4.1867981879537E+21 femtojoule
2.6131942758095E+16 gigaelektronvolt
0.0041867981879537 gigajoule
1.1630004270534E-6 gigawattime
9.6033008716914E+23 hartree
41867.981879537 hektojoule
11.630925366136 hektowattime
2.6131942758095E+22 kiloelektronvolt
2.6131942758095E+19 megaelektronvolt
4.1867981879537 megajoule
4186798187953.7 microjoule