Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kiloelektronvolt omregner


1 kiloelektronvolt er:

Verdi Enhet
1.6021763964169E-16 joule
3.8276474763319E-17 kalori (15°C)
3.8267342357859E-17 kalori (internasjonal)
3.8292977180202E-17 kalori (termokjemisk)
1.51856361682E-19 Britisk termisk enhet
999.99038694162 elektronvolt
1.6021763964169E-9 erg
4.4504936E-23 kilowattime
4.4505E-26 megawattime
1.6021764E-22 megajoule
1.60217639642E-19 kilojoule
3.8267342E-23 megakalori
3.8267342358E-20 kilokalori
4.4504935504E-20 wattime
1.6021763964169E-16 wattsekund
0 quad
1.51958580536E-19 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
1.6021763964169E-14 centijoule
1.6021763964169E-15 desijoule
0 dekajoule
4.450525594E-21 dekawattime
1.51857E-25 dekatherm
0 exajoule
0.16021763964169 femtojoule
1.0E-6 gigaelektronvolt
1.60218E-25 gigajoule
4.5E-29 gigawattime
36.749280222254 hartree
1.602176396417E-18 hektojoule
4.45084603E-22 hektowattime
1 kiloelektronvolt
0.001 megaelektronvolt
1.6021764E-22 megajoule
1.6021763964169E-10 microjoule