Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kalori (15°C) omregner


1 kalori (15°C) er:

Verdi Enhet
4.1857992574392 joule
1 kalori (15°C)
0.99976140944233 kalori (internasjonal)
1.0004311373235 kalori (termokjemisk)
0.0039673549515912 Britisk termisk enhet
2.6125456775344E+19 elektronvolt
41857992.574392 erg
1.1627229461329E-6 kilowattime
1.1627229461329E-9 megawattime
4.1857992574392E-6 megajoule
0.0041857992574392 kilojoule
9.9976140944233E-7 megakalori
0.00099976140944233 kilokalori
0.0011627229461329 wattime
4.1857992574392 wattsekund
3.967354951591E-18 quad
0.0039700254915175 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
418.57992574392 centijoule
41.857992574392 desijoule
0 dekajoule
0.00011627313177315 dekawattime
3.967367508989E-9 dekatherm
4.185799257439E-18 exajoule
4.1857992574392E+15 femtojoule
26125707923.299 gigaelektronvolt
4.1857992574392E-9 gigajoule
1.1627229461329E-12 gigawattime
9.6010096147809E+17 hartree
0.041857992574392 hektojoule
1.1628150337166E-5 hektowattime
2.6125707923299E+16 kiloelektronvolt
26125707923299 megaelektronvolt
4.1857992574392E-6 megajoule
4185799.2574392 microjoule