Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Desijoule omregner


1 desijoule er:

Verdi Enhet
0.1 joule
0.0238903 kalori (15°C)
0.0238846 kalori (internasjonal)
0.0239006 kalori (termokjemisk)
9.47813E-5 Britisk termisk enhet
6.24145E+17 elektronvolt
1000000 erg
2.77778E-8 kilowattime
2.77778E-11 megawattime
1.0E-7 megajoule
0.0001 kilojoule
2.38846E-8 megakalori
2.38846E-5 kilokalori
2.77778E-5 wattime
0.1 wattsekund
9.47813E-20 quad
9.48451E-5 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
10 centijoule
1 desijoule
0 dekajoule
2.7778E-6 dekawattime
9.47816E-11 dekatherm
1.0E-19 exajoule
1.0E+14 femtojoule
624151000 gigaelektronvolt
1.0E-10 gigajoule
2.77778E-14 gigawattime
2.29371E+16 hartree
0.001 hektojoule
2.778E-7 hektowattime
6.24151E+14 kiloelektronvolt
624151000000 megaelektronvolt
1.0E-7 megajoule
100000 microjoule