Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kalori (termokjemisk) omregner


1 kalori (termokjemisk) er:

Verdi Enhet
4.1839953808691 joule
0.99956904847577 kalori (15°C)
0.99933056073906 kalori (internasjonal)
1 kalori (termokjemisk)
0.0039656452139277 Britisk termisk enhet
2.6114197969925E+19 elektronvolt
41839953.808691 erg
1.1622218689071E-6 kilowattime
1.1622218689071E-9 megawattime
4.1839953808691E-6 megajoule
0.0041839953808691 kilojoule
9.9933056073906E-7 megakalori
0.00099933056073906 kilokalori
0.0011622218689071 wattime
4.1839953808691 wattsekund
3.965645213928E-18 quad
0.0039683146029807 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
418.39953808691 centijoule
41.839953808691 desijoule
0 dekajoule
0.00011622302368978 dekawattime
3.9656577659138E-9 dekatherm
4.183995380869E-18 exajoule
4.1839953808691E+15 femtojoule
26114449009.648 gigaelektronvolt
4.1839953808691E-9 gigajoule
1.1622218689071E-12 gigawattime
9.5968720450533E+17 hartree
0.041839953808691 hektojoule
1.1623139168054E-5 hektowattime
2.6114449009648E+16 kiloelektronvolt
26114449009648 megaelektronvolt
4.1839953808691E-6 megajoule
4183995.3808691 microjoule