Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gigajoule omregner


1 gigajoule er:

Verdi Enhet
1000000000 joule
238903000 kalori (15°C)
238846000 kalori (internasjonal)
239006000 kalori (termokjemisk)
947813 Britisk termisk enhet
6.24145E+27 elektronvolt
1.0E+16 erg
277.778 kilowattime
0.277778 megawattime
1000 megajoule
1000000 kilojoule
238.846 megakalori
238846 kilokalori
277778 wattime
1000000000 wattsekund
9.47813E-10 quad
948451 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
100000000000 centijoule
10000000000 desijoule
0 dekajoule
27778 dekawattime
0.947816 dekatherm
1.0E-9 exajoule
1.0E+24 femtojoule
6.24151E+18 gigaelektronvolt
1 gigajoule
0.000277778 gigawattime
2.29371E+26 hartree
10000000 hektojoule
2778 hektowattime
6.24151E+24 kiloelektronvolt
6.24151E+21 megaelektronvolt
1000 megajoule
1.0E+15 microjoule