Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Dekatherm omregner


1 dekatherm er:

Verdi Enhet
1055057099.6902 joule
252056306.2873 kalori (15°C)
251996168.03261 kalori (internasjonal)
252164977.16856 kalori (termokjemisk)
999996.8348287 Britisk termisk enhet
6.5850861348616E+27 elektronvolt
1.0550570996902E+16 erg
293.07165103775 kilowattime
0.29307165103775 megawattime
1055.0570996902 megajoule
1055057.0996902 kilojoule
251.99616803261 megakalori
251996.16803261 kilokalori
293071.65103775 wattime
1055057099.6902 wattsekund
9.999968348287E-10 quad
1000669.9612583 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
105505709969.02 centijoule
10550570996.902 desijoule
0 dekajoule
29307.376115195 dekawattime
1 dekatherm
1.0550570996902E-9 exajoule
1.0550570996902E+24 femtojoule
6.5851494382876E+18 gigaelektronvolt
1.0550570996902 gigajoule
0.00029307165103775 gigawattime
2.4199950201305E+26 hartree
10550570.996902 hektojoule
2930.9486229395 hektowattime
6.5851494382876E+24 kiloelektronvolt
6.5851494382876E+21 megaelektronvolt
1055.0570996902 megajoule
1.0550570996902E+15 microjoule