Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Wattime omregner


1 wattime er:

Verdi Enhet
3599.9971200023 joule
860.05011195991 kalori (15°C)
859.84491212407 kalori (internasjonal)
860.42091166327 kalori (termokjemisk)
3.4121240703007 Britisk termisk enhet
2.2469202024638E+22 elektronvolt
35999971200.023 erg
0.001 kilowattime
1.0E-6 megawattime
0.0035999971200023 megajoule
3.5999971200023 kilojoule
0.00085984491212407 megakalori
0.85984491212407 kilokalori
1 wattime
3599.9971200023 wattsekund
3.4121240703007E-15 quad
3.4144208684633 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
359999.71200023 centijoule
35999.971200023 desijoule
0 dekajoule
0.10000071999942 dekawattime
3.4121348702921E-6 dekatherm
3.5999971200023E-15 exajoule
3.5999971200023E+18 femtojoule
22469418024466 gigaelektronvolt
3.5999971200023E-6 gigajoule
1.0E-9 gigawattime
8.2573493941205E+20 hartree
35.999971200023 hektojoule
0.010000791999366 hektowattime
2.2469418024466E+19 kiloelektronvolt
2.2469418024466E+16 megaelektronvolt
0.0035999971200023 megajoule
3599997120.0023 microjoule