Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Megawattime omregner


1 megawattime er:

Verdi Enhet
3599997120.0023 joule
860050111.95991 kalori (15°C)
859844912.12407 kalori (internasjonal)
860420911.66327 kalori (termokjemisk)
3412124.0703007 Britisk termisk enhet
2.2469202024638E+28 elektronvolt
3.5999971200023E+16 erg
1000 kilowattime
1 megawattime
3599.9971200023 megajoule
3599997.1200023 kilojoule
859.84491212407 megakalori
859844.91212407 kilokalori
1000000 wattime
3599997120.0023 wattsekund
3.4121240703007E-9 quad
3414420.8684633 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
359999712000.23 centijoule
35999971200.023 desijoule
0 dekajoule
100000.71999942 dekawattime
3.4121348702921 dekatherm
3.5999971200023E-9 exajoule
3.5999971200023E+24 femtojoule
2.2469418024466E+19 gigaelektronvolt
3.5999971200023 gigajoule
0.001 gigawattime
8.2573493941205E+26 hartree
35999971.200023 hektojoule
10000.791999366 hektowattime
2.2469418024466E+25 kiloelektronvolt
2.2469418024466E+22 megaelektronvolt
3599.9971200023 megajoule
3.5999971200023E+15 microjoule