Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Dekawattime omregner


1 dekawattime er:

Verdi Enhet
35999.712002304 joule
8600.4391964864 kalori (15°C)
8598.3872129023 kalori (internasjonal)
8604.1471668227 kalori (termokjemisk)
34.12099503204 Britisk termisk enhet
2.2469040247678E+23 elektronvolt
359997120023.04 erg
0.009999928000576 kilowattime
9.999928000576E-6 megawattime
0.035999712002304 megajoule
35.999712002304 kilojoule
0.0085983872129023 megakalori
8.5983872129023 kilokalori
9.999928000576 wattime
35999.712002304 wattsekund
3.412099503204E-14 quad
34.143962848297 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
3599971.2002304 centijoule
359997.12002304 desijoule
0 dekajoule
1 dekawattime
3.4121103031176E-5 dekatherm
3.5999712002304E-14 exajoule
3.5999712002304E+19 femtojoule
2.246925624595E+14 gigaelektronvolt
3.5999712002304E-5 gigajoule
9.999928000576E-9 gigawattime
8.2572899416805E+21 hartree
359.99712002304 hektojoule
0.1000071999424 hektowattime
2.246925624595E+20 kiloelektronvolt
2.246925624595E+17 megaelektronvolt
0.035999712002304 megajoule
35999712002.304 microjoule