Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Erg omregner


1 erg er:

Verdi Enhet
1.0E-7 joule
2.38903E-8 kalori (15°C)
2.38846E-8 kalori (internasjonal)
2.39006E-8 kalori (termokjemisk)
9.47813E-11 Britisk termisk enhet
624145000000 elektronvolt
1 erg
2.77778E-14 kilowattime
2.77778E-17 megawattime
1.0E-13 megajoule
1.0E-10 kilojoule
2.38846E-14 megakalori
2.38846E-11 kilokalori
2.77778E-11 wattime
1.0E-7 wattsekund
9.4781E-26 quad
9.48451E-11 Britisk termisk enhet (termokjemisk)
1.0E-5 centijoule
1.0E-6 desijoule
0 dekajoule
2.7778E-12 dekawattime
9.47816E-17 dekatherm
1.0E-25 exajoule
100000000 femtojoule
624.151 gigaelektronvolt
1.0E-16 gigajoule
2.77778E-20 gigawattime
22937100000 hartree
1.0E-9 hektojoule
2.778E-13 hektowattime
624151000 kiloelektronvolt
624151 megaelektronvolt
1.0E-13 megajoule
0.1 microjoule