Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gram omregner


1 gram er:

Verdi Enhet
0.00267923 pund (troy)
0.00220462 pund
1 gram
0.001 kilogram
1000 milligram
1000000 mikrogram
0.0321507 oz (troy)
1.0E-6 tonn
0.035274 ounce
6.8073E-5 arroba (Portugal)
0.0666667 thai (Thailand)
5 karat (internasjonal)
5 karat (metrisk)
3.85809 karat (Storbritannia)
7.14286E-6 carga (Mexico)
8.0E-6 carga (Colombia)
6.21118E-6 carga (Costa Rica)
0.002 catty (Kina)
0.00166667 catty (Japan, Thailand)
2.20462E-5 cental
100 centigram
2.0E-5 hundredweight (Tyskland)
2.0E-5 hundredweight (Danmark)
0.002 chin (Kina)
0.266667 chin (Kambodsja)
0.26455 chin (Hong Kong)
0.000314961 clove
0.909091 denaro (Italia)
0.784314 denier (Frankrike)
0.263158 drachme
0.564383 dram
1.09777E+27 elektronmasse
1.0E-18 exagram
1.0E+15 femtogram
1.0E-9 gigagram
1.0E-15 gigatona
15.4324 grain
1.21951 gran (Tyskland)
20.3874 grano (Italia)
20 grano (Spain)
0.261506 gros (Frankrike)
0.000101972 hyl