Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Dram omregner


1 dram er:

Verdi Enhet
0.0047471840930715 pund (troy)
0.003906248062043 pund
1.7718464234394 gram
0.0017718464234394 kilogram
1771.8464234394 milligram
1771846.4234394 mikrogram
0.056966102806073 oz (troy)
1.7718464234394E-6 tonn
0.062500110740401 ounce
0.00012061490158279 arroba (Portugal)
0.11812315395751 thai (Thailand)
8.859232117197 karat (internasjonal)
8.859232117197 karat (metrisk)
6.8359429678073 karat (Storbritannia)
1.2656050944128E-5 carga (Mexico)
1.4174771387515E-5 carga (Colombia)
1.1005257068338E-5 carga (Costa Rica)
0.0035436928468788 catty (Kina)
0.0029530832785537 catty (Japan, Thailand)
3.906248062043E-5 cental
177.18464234394 centigram
3.5436928468788E-5 hundredweight (Tyskland)
3.5436928468788E-5 hundredweight (Danmark)
0.0035436928468788 chin (Kina)
0.47249297019931 chin (Kambodsja)
0.46874197132089 chin (Hong Kong)
0.0005580625213729 clove
1.6107696369309 denaro (Italia)
1.3896839557535 denier (Frankrike)
0.46627556109947 drachme
1 dram
1.9450798482591E+27 elektronmasse
1.771846423439E-18 exagram
1.7718464234394E+15 femtogram
1.7718464234394E-9 gigagram
1.7718464234394E-15 gigatona
27.343842745086 grain
2.1607844318486 gran (Tyskland)
36.123341773228 grano (Italia)
35.436928468788 grano (Spain)
0.46334847080794 gros (Frankrike)
0.00018067872349096 hyl