Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Chin (Kambodsja) omregner


1 chin (Kambodsja) er:

Verdi Enhet
0.010047099941125 pund (troy)
0.0082673146658567 pund
3.7499953125059 gram
0.0037499953125059 kilogram
3749.9953125059 milligram
3749995.3125059 mikrogram
0.12056497429378 oz (troy)
3.7499953125059E-6 tonn
0.13227733465333 ounce
0.00025527343090821 arroba (Portugal)
0.24999981250023 thai (Thailand)
18.749976562529 karat (internasjonal)
18.749976562529 karat (metrisk)
14.467819415226 karat (Storbritannia)
2.6785691517886E-5 carga (Mexico)
2.9999962500047E-5 carga (Colombia)
2.329189588513E-5 carga (Costa Rica)
0.0074999906250117 catty (Kina)
0.0062500046874941 catty (Japan, Thailand)
8.2673146658567E-5 cental
374.99953125059 centigram
7.4999906250117E-5 hundredweight (Tyskland)
7.4999906250117E-5 hundredweight (Danmark)
0.0074999906250117 chin (Kina)
1 chin (Kambodsja)
0.99206125992343 chin (Hong Kong)
0.0011811022736222 clove
3.4090869886413 denaro (Italia)
2.9411738235327 denier (Frankrike)
0.98684126644842 drachme
2.116433604458 dram
4.1166323542096E+27 elektronmasse
3.749995312506E-18 exagram
3.7499953125059E+15 femtogram
3.7499953125059E-9 gigagram
3.7499953125059E-15 gigatona
57.871427660715 grain
4.573156783554 gran (Tyskland)
76.452654434182 grano (Italia)
74.999906250117 grano (Spain)
0.98064627419216 gros (Frankrike)
0.00038239452200685 hyl