Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Grano (Italia) omregner


1 grano (Italia) er:

Verdi Enhet
0.00013141597261053 pund (troy)
0.0001081363979713 pund
0.04904990337169 gram
4.904990337169E-5 kilogram
49.04990337169 milligram
49049.90337169 mikrogram
0.0015769887283322 oz (troy)
4.904990337169E-8 tonn
0.001730186291533 ounce
3.3389740722211E-6 arroba (Portugal)
0.0032699951931095 thai (Thailand)
0.24524951685845 karat (internasjonal)
0.24524951685845 karat (metrisk)
0.18923894169928 karat (Storbritannia)
3.5035659279751E-7 carga (Mexico)
3.9239922697352E-7 carga (Colombia)
3.0465777882418E-7 carga (Costa Rica)
9.8099806743381E-5 catty (Kina)
8.1750002452495E-5 catty (Japan, Thailand)
1.081363979713E-6 cental
4.904990337169 centigram
9.8099806743381E-7 hundredweight (Tyskland)
9.8099806743381E-7 hundredweight (Danmark)
9.8099806743381E-5 chin (Kina)
0.013079990582419 chin (Kambodsja)
0.012976151936981 chin (Hong Kong)
1.5448806615851E-5 clove
0.044590825706073 denaro (Italia)
0.038470525913064 denier (Frankrike)
0.012907874471487 drachme
0.027682931614625 dram
5.3845512424341E+25 elektronmasse
4.9049903372E-20 exagram
49049903371690 femtogram
4.904990337169E-11 gigagram
4.904990337169E-17 gigatona
0.75695772879327 grain
0.05981684766081 gran (Tyskland)
1 grano (Italia)
0.98099806743381 grano (Spain)
0.012826844031117 gros (Frankrike)
5.001716746618E-6 hyl