Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Exagram omregner


1 exagram er:

Verdi Enhet
2.67923E+15 pund (troy)
2.20462E+15 pund
1.0E+18 gram
1.0E+15 kilogram
1.0E+21 milligram
1.0E+24 mikrogram
3.21507E+16 oz (troy)
1000000000000 tonn
3.5274E+16 ounce
68073000000000 arroba (Portugal)
6.66667E+16 thai (Thailand)
5.0E+18 karat (internasjonal)
5.0E+18 karat (metrisk)
3.85809E+18 karat (Storbritannia)
7142860000000 carga (Mexico)
8000000000000 carga (Colombia)
6211180000000 carga (Costa Rica)
2.0E+15 catty (Kina)
1.66667E+15 catty (Japan, Thailand)
22046200000000 cental
1.0E+20 centigram
20000000000000 hundredweight (Tyskland)
20000000000000 hundredweight (Danmark)
2.0E+15 chin (Kina)
2.66667E+17 chin (Kambodsja)
2.6455E+17 chin (Hong Kong)
3.14961E+14 clove
9.09091E+17 denaro (Italia)
7.84314E+17 denier (Frankrike)
2.63158E+17 drachme
5.64383E+17 dram
1.09777E+45 elektronmasse
1 exagram
1.0E+33 femtogram
1000000000 gigagram
1000 gigatona
1.54324E+19 grain
1.21951E+18 gran (Tyskland)
2.03874E+19 grano (Italia)
2.0E+19 grano (Spain)
2.61506E+17 gros (Frankrike)
1.01972E+14 hyl