Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Cental omregner


1 cental er:

Verdi Enhet
121.52797307472 pund (troy)
100 pund
45359.290943564 gram
45.359290943564 kilogram
45359290.943564 milligram
45359290943.564 mikrogram
1458.3329553392 oz (troy)
0.045359290943564 tonn
1600.0036287433 ounce
3.0877430124012 arroba (Portugal)
3023.9542415473 thai (Thailand)
226796.45471782 karat (internasjonal)
226796.45471782 karat (metrisk)
175000.22679645 karat (Storbritannia)
0.32399506490915 carga (Mexico)
0.36287432754851 carga (Colombia)
0.28173472072285 carga (Costa Rica)
90.718581887128 catty (Kina)
75.59896943691 catty (Japan, Thailand)
1 cental
4535929.0943564 centigram
0.90718581887128 hundredweight (Tyskland)
0.90718581887128 hundredweight (Danmark)
90.718581887128 chin (Kina)
12095.826038047 chin (Kambodsja)
11999.80041912 chin (Hong Kong)
14.286407634876 clove
41235.723163176 denaro (Italia)
35575.92691711 denier (Frankrike)
11936.660286126 drachme
25600.012700601 dram
4.9794068819116E+31 elektronmasse
4.5359290943564E-14 exagram
4.5359290943564E+19 femtogram
4.5359290943564E-5 gigagram
4.5359290943564E-11 gigatona
700002.72155746 grain
55316.108898586 gran (Tyskland)
924758.00818282 grano (Italia)
907185.81887128 grano (Spain)
11861.726737488 gros (Frankrike)
4.6253776160971 hyl