Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gigatona omregner


1 gigatona er:

Verdi Enhet
2679230000000 pund (troy)
2204620000000 pund
1.0E+15 gram
1000000000000 kilogram
1.0E+18 milligram
1.0E+21 mikrogram
32150700000000 oz (troy)
1000000000 tonn
35274000000000 ounce
68073000000 arroba (Portugal)
66666700000000 thai (Thailand)
5.0E+15 karat (internasjonal)
5.0E+15 karat (metrisk)
3.85809E+15 karat (Storbritannia)
7142860000 carga (Mexico)
8000000000 carga (Colombia)
6211180000 carga (Costa Rica)
2000000000000 catty (Kina)
1666670000000 catty (Japan, Thailand)
22046200000 cental
1.0E+17 centigram
20000000000 hundredweight (Tyskland)
20000000000 hundredweight (Danmark)
2000000000000 chin (Kina)
2.66667E+14 chin (Kambodsja)
2.6455E+14 chin (Hong Kong)
314961000000 clove
9.09091E+14 denaro (Italia)
7.84314E+14 denier (Frankrike)
2.63158E+14 drachme
5.64383E+14 dram
1.09777E+42 elektronmasse
0.001 exagram
1.0E+30 femtogram
1000000 gigagram
1 gigatona
1.54324E+16 grain
1.21951E+15 gran (Tyskland)
2.03874E+16 grano (Italia)
2.0E+16 grano (Spain)
2.61506E+14 gros (Frankrike)
101972000000 hyl