Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Hundredweight (Danmark) omregner


1 hundredweight (Danmark) er:

Verdi Enhet
133.9615 pund (troy)
110.231 pund
50000 gram
50 kilogram
50000000 milligram
50000000000 mikrogram
1607.535 oz (troy)
0.05 tonn
1763.7 ounce
3.40365 arroba (Portugal)
3333.335 thai (Thailand)
250000 karat (internasjonal)
250000 karat (metrisk)
192904.5 karat (Storbritannia)
0.357143 carga (Mexico)
0.4 carga (Colombia)
0.310559 carga (Costa Rica)
100 catty (Kina)
83.3335 catty (Japan, Thailand)
1.10231 cental
5000000 centigram
1 hundredweight (Tyskland)
1 hundredweight (Danmark)
100 chin (Kina)
13333.35 chin (Kambodsja)
13227.5 chin (Hong Kong)
15.74805 clove
45454.55 denaro (Italia)
39215.7 denier (Frankrike)
13157.9 drachme
28219.15 dram
5.48885E+31 elektronmasse
5.0E-14 exagram
5.0E+19 femtogram
5.0E-5 gigagram
5.0E-11 gigatona
771620 grain
60975.5 gran (Tyskland)
1019370 grano (Italia)
1000000 grano (Spain)
13075.3 gros (Frankrike)
5.0986 hyl