Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gros (Frankrike) omregner


1 gros (Frankrike) er:

Verdi Enhet
0.010245386339128 pund (troy)
0.0084304757825824 pund
3.8240040381483 gram
0.0038240040381483 kilogram
3824.0040381483 milligram
3824004.0381483 mikrogram
0.12294440662929 oz (troy)
3.8240040381483E-6 tonn
0.13488791844164 ounce
0.00026031142688887 arroba (Portugal)
0.25493373001002 thai (Thailand)
19.120020190741 karat (internasjonal)
19.120020190741 karat (metrisk)
14.753351739539 karat (Storbritannia)
2.7314325483928E-5 carga (Mexico)
3.0592032305186E-5 carga (Colombia)
2.3751577401666E-5 carga (Costa Rica)
0.0076480080762965 catty (Kina)
0.0063733528102606 catty (Japan, Thailand)
8.4304757825824E-5 cental
382.40040381483 centigram
7.6480080762965E-5 hundredweight (Tyskland)
7.6480080762965E-5 hundredweight (Danmark)
0.0076480080762965 chin (Kina)
1.0197356848409 chin (Kambodsja)
1.0116402682921 chin (Hong Kong)
0.0012044121358592 clove
3.4763676550442 denaro (Italia)
2.9992199031762 denier (Frankrike)
1.006317254671 drachme
2.1582028710622 dram
4.197876912958E+27 elektronmasse
3.824004038148E-18 exagram
3.8240040381483E+15 femtogram
3.8240040381483E-9 gigagram
3.8240040381483E-15 gigatona
59.013559918319 grain
4.6634111645622 gran (Tyskland)
77.961499927344 grano (Italia)
76.480080762965 grano (Spain)
1 gros (Frankrike)
0.00038994133977805 hyl