Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Chin (Hong Kong) omregner


1 chin (Hong Kong) er:

Verdi Enhet
0.0101274995275 pund (troy)
0.0083334719334719 pund
3.7800037800038 gram
0.0037800037800038 kilogram
3780.0037800038 milligram
3780003.7800038 mikrogram
0.12152976752977 oz (troy)
3.7800037800038E-6 tonn
0.13333585333585 ounce
0.0002573161973162 arroba (Portugal)
0.25200037800038 thai (Thailand)
18.900018900019 karat (internasjonal)
18.900018900019 karat (metrisk)
14.583594783595 karat (Storbritannia)
2.7000037800038E-5 carga (Mexico)
3.024003024003E-5 carga (Colombia)
2.3478283878284E-5 carga (Costa Rica)
0.0075600075600076 catty (Kina)
0.0063000189000189 catty (Japan, Thailand)
8.3334719334719E-5 cental
378.00037800038 centigram
7.5600075600076E-5 hundredweight (Tyskland)
7.5600075600076E-5 hundredweight (Danmark)
0.0075600075600076 chin (Kina)
1.0080022680023 chin (Kambodsja)
1 chin (Hong Kong)
0.0011905537705538 clove
3.4363674163674 denaro (Italia)
2.9647098847099 denier (Frankrike)
0.99473823473823 drachme
2.1333698733699 dram
4.1495747495747E+27 elektronmasse
3.780003780004E-18 exagram
3.7800037800038E+15 femtogram
3.7800037800038E-9 gigagram
3.7800037800038E-15 gigatona
58.33453033453 grain
4.6097524097524 gran (Tyskland)
77.064449064449 grano (Italia)
75.600075600076 grano (Spain)
0.98849366849367 gros (Frankrike)
0.00038545454545455 hyl