Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Carga (Colombia) omregner


1 carga (Colombia) er:

Verdi Enhet
334.90375 pund (troy)
275.5775 pund
125000 gram
125 kilogram
125000000 milligram
125000000000 mikrogram
4018.8375 oz (troy)
0.125 tonn
4409.25 ounce
8.509125 arroba (Portugal)
8333.3375 thai (Thailand)
625000 karat (internasjonal)
625000 karat (metrisk)
482261.25 karat (Storbritannia)
0.8928575 carga (Mexico)
1 carga (Colombia)
0.7763975 carga (Costa Rica)
250 catty (Kina)
208.33375 catty (Japan, Thailand)
2.755775 cental
12500000 centigram
2.5 hundredweight (Tyskland)
2.5 hundredweight (Danmark)
250 chin (Kina)
33333.375 chin (Kambodsja)
33068.75 chin (Hong Kong)
39.370125 clove
113636.375 denaro (Italia)
98039.25 denier (Frankrike)
32894.75 drachme
70547.875 dram
1.3722125E+32 elektronmasse
1.25E-13 exagram
1.25E+20 femtogram
0.000125 gigagram
1.25E-10 gigatona
1929050 grain
152438.75 gran (Tyskland)
2548425 grano (Italia)
2500000 grano (Spain)
32688.25 gros (Frankrike)
12.7465 hyl