Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Catty (Kina) omregner


1 catty (Kina) er:

Verdi Enhet
1.339615 pund (troy)
1.10231 pund
500 gram
0.5 kilogram
500000 milligram
500000000 mikrogram
16.07535 oz (troy)
0.0005 tonn
17.637 ounce
0.0340365 arroba (Portugal)
33.33335 thai (Thailand)
2500 karat (internasjonal)
2500 karat (metrisk)
1929.045 karat (Storbritannia)
0.00357143 carga (Mexico)
0.004 carga (Colombia)
0.00310559 carga (Costa Rica)
1 catty (Kina)
0.833335 catty (Japan, Thailand)
0.0110231 cental
50000 centigram
0.01 hundredweight (Tyskland)
0.01 hundredweight (Danmark)
1 chin (Kina)
133.3335 chin (Kambodsja)
132.275 chin (Hong Kong)
0.1574805 clove
454.5455 denaro (Italia)
392.157 denier (Frankrike)
131.579 drachme
282.1915 dram
5.48885E+29 elektronmasse
5.0E-16 exagram
5.0E+17 femtogram
5.0E-7 gigagram
5.0E-13 gigatona
7716.2 grain
609.755 gran (Tyskland)
10193.7 grano (Italia)
10000 grano (Spain)
130.753 gros (Frankrike)
0.050986 hyl