Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Drachme omregner


1 drachme er:

Verdi Enhet
0.010181069927572 pund (troy)
0.0083775526489789 pund
3.7999984800006 gram
0.0037999984800006 kilogram
3799.9984800006 milligram
3799998.4800006 mikrogram
0.12217261113096 oz (troy)
3.7999984800006E-6 tonn
0.13404114638354 ounce
0.00025867729652908 arroba (Portugal)
0.25333335866666 thai (Thailand)
18.999992400003 karat (internasjonal)
18.999992400003 karat (metrisk)
14.660736135706 karat (Storbritannia)
2.7142857142857E-5 carga (Mexico)
3.0399987840005E-5 carga (Colombia)
2.360247455901E-5 carga (Costa Rica)
0.0075999969600012 catty (Kina)
0.0063333434666626 catty (Japan, Thailand)
8.3775526489789E-5 cental
379.99984800006 centigram
7.5999969600012E-5 hundredweight (Tyskland)
7.5999969600012E-5 hundredweight (Danmark)
0.0075999969600012 chin (Kina)
1.0133341946663 chin (Kambodsja)
1.0052895978842 chin (Hong Kong)
0.0011968513212595 clove
3.4545444181822 denaro (Italia)
2.9803920078432 denier (Frankrike)
1 drachme
2.1446545421382 dram
4.1715243313903E+27 elektronmasse
3.799998480001E-18 exagram
3.7999984800006E+15 femtogram
3.7999984800006E-9 gigagram
3.7999984800006E-15 gigatona
58.643096542761 grain
4.6341361463455 gran (Tyskland)
77.472089011164 grano (Italia)
75.999969600012 grano (Spain)
0.99372240251104 gros (Frankrike)
0.00038749344500262 hyl