Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Denier (Frankrike) omregner


1 denier (Frankrike) er:

Verdi Enhet
0.003416017054394 pund (troy)
0.0028108895161887 pund
1.2749995537502 gram
0.0012749995537502 kilogram
1274.9995537502 milligram
1274999.5537502 mikrogram
0.040992128152755 oz (troy)
1.2749995537502E-6 tonn
0.044974334258983 ounce
8.6793044622434E-5 arroba (Portugal)
0.085000012749996 thai (Thailand)
6.3749977687508 karat (internasjonal)
6.3749977687508 karat (metrisk)
4.9190630283279 karat (Storbritannia)
9.1071433124998E-6 carga (Mexico)
1.0199996430001E-5 carga (Colombia)
7.9192517282619E-6 carga (Costa Rica)
0.0025499991075003 catty (Kina)
0.0021250035062488 catty (Japan, Thailand)
2.8108895161887E-5 cental
127.49995537502 centigram
2.5499991075003E-5 hundredweight (Tyskland)
2.5499991075003E-5 hundredweight (Danmark)
0.0025499991075003 chin (Kina)
0.34000030599989 chin (Kambodsja)
0.3373011319446 chin (Hong Kong)
0.0004015751344487 clove
1.1590906193183 denaro (Italia)
1 denier (Frankrike)
0.33552633256578 drachme
0.71958807314417 dram
1.3996562601203E+27 elektronmasse
1.27499955375E-18 exagram
1.2749995537502E+15 femtogram
1.2749995537502E-9 gigagram
1.2749995537502E-15 gigatona
19.676303113294 grain
1.5548747057939 gran (Tyskland)
25.993925902126 grano (Italia)
25.499991075003 grano (Spain)
0.33342003330299 gros (Frankrike)
0.00013001425449501 hyl