Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Tomme omregner


1 tomme er:

Verdi Enhet
0.083333291000023 fot
0.027777679000053 yard
2.5399986284007E-5 kilometer
0.025399986284007 meter
25399.986284007 mikrometer
25.399986284007 millimeter
1.578281487728E-5 mile
25399986.284007 nanometer
1 tomme
1.3714900393954E-5 sjømil
4.5716419313134E-6 gammel nautisk mil (liga)
0.25399986284007 desimeter
2.5399986284007 centimeter
253999862.84007 angstrom
6.4675477075242E-6 ri (Japan)
1.3714900393954E-5 kairi (Japan)
0.00023283151427098 cho (Japan)
0.0083819446737499 jo (Japan)
0.013969890856259 ken (Japan)
0.083819446737499 shaku (Japan)
0.83819446737499 sun (Japan)
1.0583336084999 mo (Japan)
1.95E-28 rødforskyvning
8.23157675495E-19 parsec
2.684829350192E-18 lysår
1.6978849431421E-13 astronomisk enhet (au)
1.4120868374731E-12 lysminutt
8.4725210248386E-11 lyssekund
0.040465226148778 alen (Danmark)
0.00043440072542361 arpent (Canada)
0.035714158714354 arshin (Russland)
479988620.80614 bohr
0.014654953886325 braza (Argentina)
0.015191376196657 braza (Spania)
0.015874991427505 braza (Columbia)
0.00011574062550006 cable (Amerikas forente stater)
0.00013888890299999 cable (Storbritannia)
0.08067061043787 cape foot (Sør-Afrika)
0.96798839728627 cape inch (Sør-Afrika)
0.0067231223695139 cape rood (Sør-Afrika)
0.0012626256981821 Gunter’s chain
0.00019553493641113 cuadra (Argentina)
0.00020256793861331 cuadra (Chile)
0.00031749982855009 cuadra (Columbia)
0.00030238175671385 cuadra (Ecuador)
0.00029309806172705 cuadra (Paraguay)
0.00029569140032664 cuadra (Uruguay)