Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Lysår omregner


1 lysår er:

Verdi Enhet
3.1038580159316E+16 fot
1.0346161851242E+16 yard
9460558929821.6 kilometer
9.4605589298216E+15 meter
9.4605589298216E+21 mikrometer
9.4605589298216E+18 millimeter
5878516962782.2 mile
9.4605589298216E+24 nanometer
3.7246315112297E+17 tomme
5108295018069.7 sjømil
1702768159542.9 gammel nautisk mil (liga)
9.4605589298216E+16 desimeter
9.4605589298216E+17 centimeter
9.4605589298216E+25 angstrom
2408923199182.6 ri (Japan)
5108295018069.7 kairi (Japan)
86721159486102 cho (Japan)
3.1219655257233E+15 jo (Japan)
5.2032695691661E+15 ken (Japan)
3.1219655257233E+16 shaku (Japan)
3.1219655257233E+17 sun (Japan)
3.941902707612E+17 mo (Japan)
7.2618588106185E-11 rødforskyvning
0.30659590168587 parsec
1 lysår
63239.957616696 astronomisk enhet (au)
525950.3131445 lysminutt
31557018.78867 lyssekund
1.5071805642277E+16 alen (Danmark)
1.6179826304138E+14 arpent (Canada)
1.3302208094454E+16 arshin (Russland)
1.7877807420862E+26 bohr
5.4584303040624E+15 braza (Argentina)
5.6582278481013E+15 braza (Spania)
5.9128493311385E+15 braza (Columbia)
43109118086697 cable (Amerikas forente stater)
51730998467389 cable (Storbritannia)
3.0046829766703E+16 cape foot (Sør-Afrika)
3.6054000870371E+17 cape inch (Sør-Afrika)
2.5041153431345E+15 cape rood (Sør-Afrika)
4.7028154623375E+14 Gunter’s chain
72829558570320 cuadra (Argentina)
75449092732399 cuadra (Chile)
1.1825698662277E+14 cuadra (Columbia)
1.1262606194774E+14 cuadra (Ecuador)
1.0916822765889E+14 cuadra (Paraguay)
1.1013415072562E+14 cuadra (Uruguay)