Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Parsec omregner


1 parsec er:

Verdi Enhet
1.0123612216812E+17 fot
3.3745271200143E+16 yard
30856769049426 kilometer
3.0856769049426E+16 meter
3.0856769049426E+22 mikrometer
3.0856769049426E+19 millimeter
19173501441011 mile
3.0856769049426E+25 nanometer
1.2148340831528E+18 tomme
16661328445621 sjømil
5553786434130.1 gammel nautisk mil (liga)
3.0856769049426E+17 desimeter
3.0856769049426E+18 centimeter
3.0856769049426E+26 angstrom
7856997389517.3 ri (Japan)
16661328445621 kairi (Japan)
2.8285165916847E+14 cho (Japan)
1.0182672072773E+16 jo (Japan)
1.6971099550108E+16 ken (Japan)
1.0182672072773E+17 shaku (Japan)
1.0182672072773E+18 sun (Japan)
1.2856997389517E+18 mo (Japan)
2.3685439924956E-10 rødforskyvning
1 parsec
3.2616222020625 lysår
206264.84982011 astronomisk enhet (au)
1715451.2185338 lysminutt
102927073.11203 lyssekund
4.9158535908022E+16 alen (Danmark)
5.2772480699091E+14 arpent (Canada)
4.3386777257327E+16 arshin (Russland)
5.8310653608082E+26 bohr
1.780333746814E+16 braza (Argentina)
1.8455001573695E+16 braza (Spania)
1.9285480655891E+16 braza (Columbia)
1.406056566629E+14 cable (Amerikas forente stater)
1.687269731361E+14 cable (Storbritannia)
9.8001407068669E+16 cape foot (Sør-Afrika)
1.1759452971198E+18 cape inch (Sør-Afrika)
8.1674781996927E+15 cape rood (Sør-Afrika)
1.5338807324163E+15 Gunter’s chain
2.3754250519937E+14 cuadra (Argentina)
2.4608643598146E+14 cuadra (Chile)
3.8570961311783E+14 cuadra (Columbia)
3.6734366417961E+14 cuadra (Ecuador)
3.5606551509205E+14 cuadra (Paraguay)
3.5921599121199E+14 cuadra (Uruguay)