Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Millimeter omregner


1 millimeter er:

Verdi Enhet
0.00328084 fot
0.00109361 yard
1.0E-6 kilometer
0.001 meter
1000 mikrometer
1 millimeter
6.21371E-7 mile
1000000 nanometer
0.0393701 tomme
5.39957E-7 sjømil
1.79986E-7 gammel nautisk mil (liga)
0.01 desimeter
0.1 centimeter
10000000 angstrom
2.54628E-7 ri (Japan)
5.39957E-7 kairi (Japan)
9.1666E-6 cho (Japan)
0.000329998 jo (Japan)
0.000549996 ken (Japan)
0.00329998 shaku (Japan)
0.0329998 sun (Japan)
0.0416667 mo (Japan)
8.0E-30 rødforskyvning
3.24078E-20 parsec
1.05702E-19 lysår
6.68459E-15 astronomisk enhet (au)
5.5594E-14 lysminutt
3.33564E-12 lyssekund
0.00159312 alen (Danmark)
1.71024E-5 arpent (Canada)
0.00140607 arshin (Russland)
18897200 bohr
0.000576967 braza (Argentina)
0.000598086 braza (Spania)
0.000625 braza (Columbia)
4.55672E-6 cable (Amerikas forente stater)
5.46807E-6 cable (Storbritannia)
0.00317601 cape foot (Sør-Afrika)
0.0381098 cape inch (Sør-Afrika)
0.00026469 cape rood (Sør-Afrika)
4.97097E-5 Gunter’s chain
7.69823E-6 cuadra (Argentina)
7.97512E-6 cuadra (Chile)
1.25E-5 cuadra (Columbia)
1.19048E-5 cuadra (Ecuador)
1.15393E-5 cuadra (Paraguay)
1.16414E-5 cuadra (Uruguay)