Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kairi (Japan) omregner


1 kairi (Japan) er:

Verdi Enhet
6076.1134682947 fot
2025.3649827671 yard
1.8519993258722 kilometer
1851.9993258722 meter
1851999325.8722 mikrometer
1851999.3258722 millimeter
1.1507786731166 mile
1851999325872.2 nanometer
72913.398659523 tomme
1 sjømil
0.33333395066644 gammel nautisk mil (liga)
18519.993258722 desimeter
185199.93258722 centimeter
18519993258722 angstrom
0.4715708843482 ri (Japan)
1 kairi (Japan)
16.976537020541 cho (Japan)
611.15607353919 jo (Japan)
1018.5922212324 ken (Japan)
6111.5607353919 shaku (Japan)
61115.607353919 sun (Japan)
77166.700311321 mo (Japan)
1.4215817E-23 rødforskyvning
6.0019223753003E-14 parsec
1.9576003274335E-13 lysår
1.2379856173732E-8 astronomisk enhet (au)
1.0296005052254E-7 lysminutt
6.1776030313525E-6 lyssekund
2950.4571660336 alen (Danmark)
31.673633270797 arpent (Canada)
2604.0406921292 arshin (Russland)
34997601660873 bohr
1068.5424950505 braza (Argentina)
1107.6548688136 braza (Spania)
1157.4995786702 braza (Columbia)
8.4390423681886 cable (Amerikas forente stater)
10.126861953822 cable (Storbritannia)
5881.9683789635 cape foot (Sør-Afrika)
70579.323909126 cape inch (Sør-Afrika)
490.20570156512 cape rood (Sør-Afrika)
92.062330889312 Gunter’s chain
14.257116770409 cuadra (Argentina)
14.76991686375 cuadra (Chile)
23.149991573403 cuadra (Columbia)
22.047681574644 cuadra (Ecuador)
21.370775821038 cuadra (Paraguay)
21.559864952209 cuadra (Uruguay)