Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Mile omregner


1 mile er:

Verdi Enhet
5280.0018024658 fot
1759.9952363403 yard
1.6093444978926 kilometer
1609.3444978926 meter
1609344497.8926 mikrometer
1609344.4978926 millimeter
1 mile
1609344497892.6 nanometer
63360.05381648 tomme
0.86897682704857 sjømil
0.28965947879769 gammel nautisk mil (liga)
16093.444978926 desimeter
160934.44978926 centimeter
16093444978926 angstrom
0.40978417080939 ri (Japan)
0.86897682704857 kairi (Japan)
14.752217274382 cho (Japan)
531.08046561555 jo (Japan)
885.13303646292 ken (Japan)
5310.8046561555 shaku (Japan)
53108.046561555 sun (Japan)
67056.07439034 mo (Japan)
1.2353216E-23 rødforskyvning
5.2155314618803E-14 parsec
1.7011093211624E-13 lysår
1.0757808137168E-8 astronomisk enhet (au)
8.9469898015839E-8 lysminutt
5.3681938809504E-6 lyssekund
2563.8789064826 alen (Danmark)
27.523653340758 arpent (Canada)
2262.8510181518 arshin (Russland)
30412104845575 bohr
928.53866691558 braza (Argentina)
962.52641336657 braza (Spania)
1005.8403111829 braza (Columbia)
7.333332260437 cable (Amerikas forente stater)
8.8000083685914 cable (Storbritannia)
5111.2942187518 cape foot (Sør-Afrika)
61331.796945786 cape inch (Sør-Afrika)
425.97739514718 cape rood (Sør-Afrika)
80.00003218689 Gunter’s chain
12.389104094011 cuadra (Argentina)
12.834715492033 cuadra (Chile)
20.116806223657 cuadra (Columbia)
19.158924378511 cuadra (Ecuador)
18.570708964532 cuadra (Paraguay)
18.735023037766 cuadra (Uruguay)