Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Shaku (Japan) omregner


1 shaku (Japan) er:

Verdi Enhet
0.99419996484827 fot
0.33139897817563 yard
0.00030303213958872 kilometer
0.30303213958872 meter
303032.13958872 mikrometer
303.03213958872 millimeter
0.00018829538360839 mile
303032139.58872 nanometer
11.930405638822 tomme
0.00016362432499591 sjømil
5.4541542676016E-5 gammel nautisk mil (liga)
3.0303213958872 desimeter
30.303213958872 centimeter
3030321395.8872 angstrom
7.7160467639198E-5 ri (Japan)
0.00016362432499591 kairi (Japan)
0.002777774410754 cho (Japan)
0.1 jo (Japan)
0.16666646464524 ken (Japan)
1 shaku (Japan)
10 sun (Japan)
12.626349250602 mo (Japan)
2.326E-27 rødforskyvning
9.820604973363E-18 parsec
3.2031103218807E-17 lysår
2.0256456099734E-12 astronomisk enhet (au)
1.6846768768296E-11 lysminutt
1.0108061260977E-9 lyssekund
0.48276656222159 alen (Danmark)
0.0051825768641022 arpent (Canada)
0.42608440051152 arshin (Russland)
5726458948.236 bohr
0.17483954448209 braza (Argentina)
0.18123928023806 braza (Spania)
0.18939508724295 braza (Columbia)
0.0013808326111067 cable (Amerikas forente stater)
0.0016570009515209 cable (Storbritannia)
0.96243310565519 cape foot (Sør-Afrika)
11.548494233298 cape inch (Sør-Afrika)
0.08020957702774 cape rood (Sør-Afrika)
0.015063636749314 Gunter’s chain
0.0023328111079461 cuadra (Argentina)
0.0024167176770768 cuadra (Chile)
0.0037879017448591 cuadra (Columbia)
0.0036075370153759 cuadra (Ecuador)
0.0034967787683562 cuadra (Paraguay)
0.0035277183498082 cuadra (Uruguay)