Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Kilometer omregner


1 kilometer er:

Verdi Enhet
3280.84 fot
1093.61 yard
1 kilometer
1000 meter
1000000000 mikrometer
1000000 millimeter
0.621371 mile
1000000000000 nanometer
39370.1 tomme
0.539957 sjømil
0.179986 gammel nautisk mil (liga)
10000 desimeter
100000 centimeter
10000000000000 angstrom
0.254628 ri (Japan)
0.539957 kairi (Japan)
9.1666 cho (Japan)
329.998 jo (Japan)
549.996 ken (Japan)
3299.98 shaku (Japan)
32999.8 sun (Japan)
41666.7 mo (Japan)
7.67593E-24 rødforskyvning
3.24078E-14 parsec
1.05702E-13 lysår
6.68459E-9 astronomisk enhet (au)
5.5594E-8 lysminutt
3.33564E-6 lyssekund
1593.12 alen (Danmark)
17.1024 arpent (Canada)
1406.07 arshin (Russland)
18897200000000 bohr
576.967 braza (Argentina)
598.086 braza (Spania)
625 braza (Columbia)
4.55672 cable (Amerikas forente stater)
5.46807 cable (Storbritannia)
3176.01 cape foot (Sør-Afrika)
38109.8 cape inch (Sør-Afrika)
264.69 cape rood (Sør-Afrika)
49.7097 Gunter’s chain
7.69823 cuadra (Argentina)
7.97512 cuadra (Chile)
12.5 cuadra (Columbia)
11.9048 cuadra (Ecuador)
11.5393 cuadra (Paraguay)
11.6414 cuadra (Uruguay)