Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Arshin (Russland) omregner


1 arshin (Russland) er:

Verdi Enhet
2.3333404453548 fot
0.77777777777778 yard
0.00071120214498567 kilometer
0.71120214498567 meter
711202.14498567 mikrometer
711.20214498567 millimeter
0.00044192038803189 mile
711202144.98567 nanometer
28.0000995683 tomme
0.00038401857660003 sjømil
0.00012800642926739 gammel nautisk mil (liga)
7.1120214498567 desimeter
71.120214498567 centimeter
7112021449.8567 angstrom
0.00018109197977341 ri (Japan)
0.00038401857660003 kairi (Japan)
0.0065193055822256 cho (Japan)
0.23469528544098 jo (Japan)
0.39115833493354 ken (Japan)
2.3469528544098 shaku (Japan)
23.469528544098 sun (Japan)
29.633446414474 mo (Japan)
5.459E-27 rødforskyvning
2.3048496874267E-17 parsec
7.5175489129275E-17 lysår
4.7540947463498E-12 astronomisk enhet (au)
3.9538572048333E-11 lysminutt
2.3723143229E-9 lyssekund
1.1330303612196 alen (Danmark)
0.012163263564403 arpent (Canada)
1 arshin (Russland)
13439729174.223 bohr
0.41034016798595 braza (Argentina)
0.4253600460859 braza (Spania)
0.44450134061604 braza (Columbia)
0.0032407490380991 cable (Amerikas forente stater)
0.0038889031129318 cable (Storbritannia)
2.2587851244959 cape foot (Sør-Afrika)
27.103771504975 cape inch (Sør-Afrika)
0.18824809575626 cape rood (Sør-Afrika)
0.035353645266594 Gunter’s chain
0.005474997688593 cuadra (Argentina)
0.0056719224505181 cuadra (Chile)
0.0088900268123209 cuadra (Columbia)
0.0084667192956254 cuadra (Ecuador)
0.0082067749116331 cuadra (Paraguay)
0.0082793886506362 cuadra (Uruguay)