Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Ken (Japan) omregner


1 ken (Japan) er:

Verdi Enhet
5.9652070196874 fot
1.9883962792457 yard
0.0018181950414185 kilometer
1.8181950414185 meter
1818195.0414185 mikrometer
1818.1950414185 millimeter
0.0011297736710812 mile
1818195041.4185 nanometer
71.58252060015 tomme
0.0009817471399792 sjømil
0.00032724965272475 gammel nautisk mil (liga)
18.181950414185 desimeter
181.81950414185 centimeter
18181950414.185 angstrom
0.00046296336700631 ri (Japan)
0.0009817471399792 kairi (Japan)
0.016666666666667 cho (Japan)
0.60000072727802 jo (Japan)
1 ken (Japan)
6.0000072727802 shaku (Japan)
60.000072727802 sun (Japan)
75.758187332272 mo (Japan)
1.3956E-26 rødforskyvning
5.8923701263282E-17 parsec
1.9218685226802E-16 lysår
1.2153888391916E-11 astronomisk enhet (au)
1.0108073513262E-10 lysminutt
6.0648441079571E-9 lyssekund
2.8966028843846 alen (Danmark)
0.031095498876355 arpent (Canada)
2.5565095018873 arshin (Russland)
34358795336.693 bohr
1.0490385384621 braza (Argentina)
1.0874369995418 braza (Spania)
1.1363719008866 braza (Columbia)
0.0082850057091324 cable (Amerikas forente stater)
0.0099420177601292 cable (Storbritannia)
5.7746056334955 cape foot (Sør-Afrika)
69.29104938945 cape inch (Sør-Afrika)
0.48125804551306 cape rood (Sør-Afrika)
0.0903819300504 Gunter’s chain
0.013996883613699 cuadra (Argentina)
0.014500323638717 cuadra (Chile)
0.022727438017731 cuadra (Columbia)
0.021645248329079 cuadra (Ecuador)
0.02098069804144 cuadra (Paraguay)
0.021166335755169 cuadra (Uruguay)