Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

omregner


1 er:

Verdi Enhet
3.28084 fot
1.09361 yard
0.001 kilometer
1 meter
1000000 mikrometer
1000 millimeter
0.000621371 mile
1000000000 nanometer
39.3701 tomme
0.000539957 sjømil
0.000179986 gammel nautisk mil (liga)
10 desimeter
100 centimeter
10000000000 angstrom
0.000254628 ri (Japan)
0.000539957 kairi (Japan)
0.0091666 cho (Japan)
0.329998 jo (Japan)
0.549996 ken (Japan)
3.29998 shaku (Japan)
32.9998 sun (Japan)
41.6667 mo (Japan)
7.676E-27 rødforskyvning
3.24078E-17 parsec
1.05702E-16 lysår
6.68459E-12 astronomisk enhet (au)
5.5594E-11 lysminutt
3.33564E-9 lyssekund
1.59312 alen (Danmark)
0.0171024 arpent (Canada)
1.40607 arshin (Russland)
18897200000 bohr
0.576967 braza (Argentina)
0.598086 braza (Spania)
0.625 braza (Columbia)
0.00455672 cable (Amerikas forente stater)
0.00546807 cable (Storbritannia)
3.17601 cape foot (Sør-Afrika)
38.1098 cape inch (Sør-Afrika)
0.26469 cape rood (Sør-Afrika)
0.0497097 Gunter’s chain
0.00769823 cuadra (Argentina)
0.00797512 cuadra (Chile)
0.0125 cuadra (Columbia)
0.0119048 cuadra (Ecuador)
0.0115393 cuadra (Paraguay)
0.0116414 cuadra (Uruguay)