Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Arpent (Canada) omregner


1 arpent (Canada) er:

Verdi Enhet
191.83506408457 fot
63.944826457105 yard
0.058471325661895 kilometer
58.471325661895 meter
58471325.661895 mikrometer
58471.325661895 millimeter
0.036332386097858 mile
58471325661.895 nanometer
2302.0219384414 tomme
0.03157200159042 sjømil
0.010524020020582 gammel nautisk mil (liga)
584.71325661895 desimeter
5847.1325661895 centimeter
584713256618.95 angstrom
0.014888436710637 ri (Japan)
0.03157200159042 kairi (Japan)
0.53598325381233 cho (Japan)
19.295420525774 jo (Japan)
32.15899522874 ken (Japan)
192.95420525774 shaku (Japan)
1929.5420525774 sun (Japan)
2436.3071849565 mo (Japan)
4.48822E-25 rødforskyvning
1.8949270277856E-15 parsec
6.1805360651137E-15 lysår
3.9085683880625E-10 astronomisk enhet (au)
3.2506548788474E-9 lysminutt
1.9503929273084E-7 lyssekund
93.151838338479 alen (Danmark)
1 arpent (Canada)
82.214776873421 arshin (Russland)
1104944335298 bohr
33.736025353167 braza (Argentina)
34.97088127982 braza (Spania)
36.544578538685 braza (Columbia)
0.26643745907007 cable (Amerikas forente stater)
0.31972530171204 cable (Storbritannia)
185.70551501544 cape foot (Sør-Afrika)
2228.3305267097 cape inch (Sør-Afrika)
15.476775189447 cape rood (Sør-Afrika)
2.9065920572551 Gunter’s chain
0.45012571335017 cuadra (Argentina)
0.4663158387127 cuadra (Chile)
0.73089157077369 cuadra (Columbia)
0.69608943773973 cuadra (Ecuador)
0.67471816821031 cuadra (Paraguay)
0.68068809056039 cuadra (Uruguay)