Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Gunter’s chain omregner


1 Gunter’s chain er:

Verdi Enhet
65.99999597664 fot
21.999931602886 yard
0.020116798129942 kilometer
20.116798129942 meter
20116798.129942 mikrometer
20116.798129942 millimeter
0.0124999949708 mile
20116798129.942 nanometer
792.00035405565 tomme
0.010862205967849 sjømil
0.0036207420282158 gammel nautisk mil (liga)
201.16798129942 desimeter
2011.6798129942 centimeter
201167981299.42 angstrom
0.005122300074231 ri (Japan)
0.010862205967849 kairi (Japan)
0.18440264173793 cho (Japan)
6.6385031492847 jo (Japan)
11.064158504276 ken (Japan)
66.385031492847 shaku (Japan)
663.85031492847 sun (Japan)
838.20059264087 mo (Japan)
1.54415E-25 rødforskyvning
6.5194117043555E-16 parsec
2.1263857959312E-15 lysår
1.3447254761143E-10 astronomisk enhet (au)
1.118373275236E-9 lysminutt
6.7102396514161E-8 lyssekund
32.048473436774 alen (Danmark)
0.34404552833753 arpent (Canada)
28.285626346568 arshin (Russland)
380151157621.15 bohr
11.606728666639 braza (Argentina)
12.031575326345 braza (Spania)
12.572998831214 braza (Columbia)
0.091666616374671 cable (Amerikas forente stater)
0.11000006035039 cable (Storbritannia)
63.891152028679 cape foot (Sør-Afrika)
766.64715337248 cape inch (Sør-Afrika)
5.3247152970145 cape rood (Sør-Afrika)
1 Gunter’s chain
0.15486373886787 cuadra (Argentina)
0.16043387910207 cuadra (Chile)
0.25145997662428 cuadra (Columbia)
0.23948645837734 cuadra (Ecuador)
0.23213376866084 cuadra (Paraguay)
0.23418769374991 cuadra (Uruguay)