Metrisk konvertering av lengde, masse, volum, temperatur, areal, tetthet, trykk, energi, effekt, ...

Km/h omregner


1 km/h er:

Verdi Enhet
0.00027777777777778 km/s
0.27777777777778 m/s
1 km/h
16.666666666667 m/min
0.00017260305555556 mile/s
0.62137222222222 mile/t
0.91134444444444 fot/s
0.53995833333333 sjømil/t
0.00083804166666667 mach
100000 cm/h
1666.6666666667 cm/min
39370 tomme/t
24 km/dag
0.016666666666667 km/min
24000 m/dag
1000 m/t
14.912916666667 mile/dag
0.010356194444444 mile/min
277.77777777778 mm/s
9.2684444444444E-10 Lysets hastighet (vakuum)
9.2656666666667E-10 Lysets hastighet (vakuum)
26246.722222222 yard/dag
1093.6138888889 yard/t
18.226888888889 yard/min
0.30378055555556 yard/s